Menu

Audits en O – metingen

Wilt u weten hoe het er voor staat bij u? PREZPUNT verzorgt ook audits en 0-metingen door heel Nederland.

Bij een audit of 0 -meting wordt een locatiebezoek gebracht. Bij dit bezoek worden werkzaamheden, activiteiten, protocollen en procedures geschouwd. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt, waarin eventuele tekortkomingen en adviezen zijn opgenomen. Het verslag wordt vervolgens besproken met de opdrachtgever.

Met het verslag krijgt u optimaal beeld hoe het bedrijf scoort bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.