Menu

Klinieken

PREZPUNT biedt ziekenhuizen, klinieken en behandelcentra de helpende hand met maatwerktraining voor gevaarlijke stoffen. Ook kunnen ziekenhuizen, klinieken en behandelcentra gebruik maken van een zogenaamde quick-scan. Een quick-scan geeft zicht op hoe het er voor staat met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

In 2015 is succesvol samen met ZKN en VHLS voor ZKN leden een trainingtraject opgezet.

Inspecties ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateerde naar aanleiding van een controleactie dat particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra onvoldoende bekend zijn met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet de vereiste opleiding. Ongeveer 75% van de instellingen voldeden niet aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium. En ruim 60% gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij vloeibaar afval.

Beoordelingstoets certificering
Vanaf 2018 moeten klinieken die zijn aangesloten bij ZKN voldoen aan nieuwe keurmerk criteria. Deze criteria omvatten ook een beoordelingstoets op gevaarlijke stoffen bij certificering of her certificering. PREZPUNT begeleidt klinieken bij deze beoordelingstoets en stelt een beoordelingsrapportage op.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over onze trainingen of heeft u een vraag? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@prezpunt.nl of ga naar onze contactpagina.

Ga naar contact