Menu

Veiligheidsadviseur

Bent u op zoek naar een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen? Of wilt u een opleiding veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen?

Waarom een veiligheidsadviseur

De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het vast in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het mogelijk een externe veiligheidsadviseur in te huren. De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn vastgelegd in het ADR. De veiligheidsadviseur heeft met name de  volgende kerntaken:

  • toezien op de naleving van de regels;
  • adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • maken van een jaarverslag over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Maar er zijn ook een aantal overige wettelijk geregelde taken, zoals het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen, het opstellen van noodprocedures en het melden van ongevallen en incidenten.

Voor wie

Ieder bedrijf dat gevaarlijke stoffen over de weg vervoert, verpakt, laadt, vult of lost moet over een veiligheidsadviseur beschikken.

0-meting

Wilt u weten hoe het er voor staat bij u? Vraag een offerte aan voor een 0-meting. PREZPUNT verzorgt een 0-meting en legt dit vast met een verslag. Hierdoor krijgt u inzicht hoe het bedrijf scoort bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ga naar contact