Menu

Zelfstandige klinieken

PREZPUNT verzorgt in samenwerking met VHLS al weer een aantal jaren de verplichte auditering voor gevaarlijke stoffen voor zelfstandige klinieken. Ook worden jaarlijks verschillende opleidingen gegeven voor gevaarlijke stoffen.

In de keurmerkcriteria van ZKN klinieken  is een verplichte auditering voor gevaarlijke stoffen opgenomen voor zelfstandige klinieken die op verzoek door PREZPUNT en VHLS kan worden uitgevoerd. De normstelling voor de toetsing op gevaarlijke stoffen is opgenomen in de toetsingscriteria van het ZKN keurmerk zelf.

Voor zelfstandige klinieken geldt dat er speciale kortingen worden gehanteerd voor het doen uitvoeren van zo’n audit.

Een audit wordt op locatie uitgevoerd, waarna aansluitend een evaluatiegesprek plaats vindt. Aan de hand hiervan wordt een korte rapportage opgemaakt. Zodra duidelijk is dat er geen kritische tekortkomingen zijn, wordt een goedkeurend auditrapport opgesteld.

Bijscholing

Met het oog op de geldende wet- en regelgeving en de verplichtingen van uit de keurmerkcriteria van ZKN worden in Utrecht regelmatig studie bijeenkomsten op basis van ‘open inschrijving’ belegd. In deze bijeenkomsten wordt u meegenomen in de actuele voorschriften voor gevaarlijke stoffen en de ZKN keurmerkcriteria.

Bij het volgen van deze opleiding voldoet u meteen aan de opleidingseisen volgens de wet- en regelgeving en de ZKN keurmerkcriteria voor gevaarlijke stoffen. De opleidingen zijn ook geschikt voor ‘nieuwkomers’ die niet eerder training hebben gehad. Via het contactformulier kun u zich inschrijven voor een opleiding.

Zelfstandige klinieken blijven zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving die op de kliniek van toepassing zijn. Naast de wettelijke verplichtingen gaan we ook in op alle verplichte auditonderdelen, zoals ziekenhuisafval, overige afvalstoffen, opslag en veiligheid, protocollen en werkinstructies.

Deelnemers ontvangen aan het eind van de training en na de toetsing een certificaat met een geldigheid van 2 jaar. Bij een eventuele inspectie door het bevoegd gezag kan de kliniek aantonen dat de opleidingseisen is voldaan en dat de betreffende medewerker periodiek is opgeleid.

Er zijn uiteraard ook mogelijkheden voor maatwerkopleidingen. Een aantal klinieken maakt op deze manier al weer een aantal jaren succesvol gebruik van een ‘opleiding aan huis’. Een maatwerkopleiding wordt verrijkt door de dagelijkse praktijk van de werkvloer te linken aan de opleiding zelf. Maatwerk vergroot de herkenbaarheid voor cursisten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over onze trainingen of heeft u een vraag? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@prezpunt.nl of ga naar onze contactpagina.

Ga naar contact