Menu

Zelfstandige klinieken

PREZPUNT verzorgt in samenwerking met VHLS al weer een aantal jaren de verplichte auditering voor gevaarlijke stoffen voor zelfstandige klinieken.

In de keurmerkcriteria van ZKN klinieken  is een verplichte auditering opgenomen voor zelfstandige klinieken die op verzoek door PREZPUNT en VHLS kan worden uitgevoerd. De normstelling voor de toetsing op gevaarlijke stoffen is opgenomen in de toetsingscriteria van het ZKN keurmerk zelf.

Voor zelfstandige klinieken geldt dat er speciale kortingen worden gehanteerd voor het doen uitvoeren van zo’n audit.

Een audit wordt op locatie uitgevoerd, waarna aansluitend een evaluatiegesprek plaats vindt. Aan de hand hiervan wordt een korte rapportage opgemaakt. Zodra duidelijk is dat er geen kritische tekortkomingen zijn, wordt een goedkeurend auditrapport opgesteld.

Bijscholing

Met het oog op de geldende wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande bijscholingsverplichting, worden op dit moment, gelet op Covid 19 – Corona omstandigheden, door PREZPUNT en VHLS periodiek Live Webinars met de herhalings-/opfristrainingen gestart. De webinars zijn ook geschikt voor ‘nieuwkomers’ die niet eerder training hebben gehad.

Zelfstandige klinieken blijven zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving die op de kliniek van toepassing zijn. Naast de wettelijke verplichtingen gaan we ook in op afvalstoffen, opslag en veiligheid, protocollen en werkinstructies. Ook wordt ingegaan op de verplichte audit voor gevaarlijke stoffen.

Deelnemers ontvangen aan het eind van de training een certificaat met een geldigheid van twee jaar. Bij een eventuele inspectie door het bevoegd gezag kan de kliniek aantonen dat de betreffende medewerker periodiek is opgeleid.

Er zijn uiteraard ook mogelijkheden voor maatwerkopleidingen.

Hierbij wordt de training verrijkt door de dagelijkse praktijk van de werkvloer te linken aan de training. Maatwerk vergroot de herkenbaarheid voor cursisten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over onze trainingen of heeft u een vraag? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@prezpunt.nl of ga naar onze contactpagina.

Ga naar contact